VAICO
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

  • VAI 60-0034
  • PŁYN DO CHŁODNIC VW FIOLETOWY 60L PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 1988.02->1997.06

Parametry

Cecha chemiczna bez fosfatu
Przestrzegać ilości napełnienia systemu
Koncentrat
Cecha chemiczna bez aminy
Długość [mm] 380
Pojemność [litr] 60
Kolor fioletowy
Cecha chemiczna bez nitrytu
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu
Zalecany okres międzyprzeglądowy [lata] 2
Ciężar [kg] 70
Wysokość [mm] 605
Szerokość [mm] 380
Rodzaj połączenia Beczka
Klasa lepkości SAE VA-012+
Numer artykułu zalecanego dodatku V99-1005
Specyfikacja VA-012 Plus

Informacje producenta

Nasza gwarancja zawiera rozróżnienie pomiędzy częściąNasze produkty są przeznaczone wyłącznie do wyznaczonegoużytku.zużywalną a częścią pojazdu. Wszystkie części zużywalneNależy pamiętać, że nasze produkty są zwykle dostarczane bezpodlegają skróconemu okresowi gwarancji i ograniczonejinstrukcji instalacji.liczbie kilometrów.Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez przeszkolonyElementy układu hamulcowego, takie jak tarcze hamulcowe,personel.klocki hamulcowe itp. maksymalnie 1000 km (pojedyncza fazaNieodpowiednie lub niewłaściwe użycie nie jest objętegwarancją.hamowania). W związku z tym reklamacje gwarancyjne na częścizamienne są sprawdzane tylko z rozliczeniem instalacji iprotokołem pomiaru uderzenia bocznego piasty koła wraz zdokumentacją fotograficzną.W przypadku tarcz i klocków hamulcowych należy przestrzegaćprzepisów dotyczących pojedynczego hamulca zgodnie zinstrukcjami producenta pojazdu.Przy wymianie hamulców należy zawsze sprawdzać elementypodwozia pod kątem luzów i uderzenia w piastę koła, a takżenależy dostarczyć odpowiednią dokumentację.Jeśli pojazd nie jest w stanie seryjnym z powodu tuningu,takiego jak koła zastępcze lub płyty gąsienicowe, wygasająroszczenia gwarancyjne z tytułu modyfikacji ze strony osóbtrzecich. Te same roszczenia gwarancyjne wygasają, jeślipojazd jest wykorzystywany w sportach motoryzacyjnych lubimprezach o podobnym charakterze.