Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU GO-WEST.IG.PL


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GO-WEST którego właścicielem jest firma f.h.u. GO-WEST 43-230 Goczałkowice Zdrój , ul Uzdrowiskowa 4a

    Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny.
    Cały asortyment towarów oferowanych w ramach Sklepu pochodzi z oferty handlowej Organizatora.
    Oferta Sklepu jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

SPRZEDAJĄCY :
-F.H.U. GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI , 43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. UZDROWISKOWA 43A ,NIP 6381004356

KUPUJĄCY :
-Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

SKLEP:
-www.sklep.go-west.ig.pl

ZAMÓWIENIE
– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


 Celem działania Sklepu jest pomoc w doborze i zakupie części samochodowych, akcesoriów, olejów oraz innych produktów będących w ofercie sklepu oraz jego dostawców.

1. Użytkownicy

    Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem postępowania oraz jego regułami.
    
    Dokonanie zakupów w naszym sklepie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
    
    Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
    
    Transakcje dokonywane są pomiędzy osobą upoważnioną przez Sklep Internetowy nazwaną dalej Sprzedającym, a osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zarejestrowanym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą nazwanymi dalej Kupującym.

    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Kupujący zapoznał się z tym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
   
    Każdy nowy klient za pierwszym razem zobligowany jest do aktywacji konta w sklep.go-west.ig.pl - zarejestruj się
 
    Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz marketingowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Zamawiający podając te dane i przesyłając je poprzez wysłanie formularza wyraża równocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie. Zgoda taka może być przez klienta w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie do firmy F.H.U. GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI listu e-mail z takim żądaniem.

    Zawartość Sklepu Internetowego oraz wszystkich pozostałych stron w domenie sklep.go-west.ig.pl zawierających spisy oferowanych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa w firmie F.H.U. GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI ofertę kupna określonego towaru.

    Użytkownik może składać zamówienia poprzez stronę www.SKLEP.GO-WEST.IG.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 750 57 40 lub 605 330 375 .Po złożeniu zamówienia przez poprzez stronę www.sklep.go-west.ig.pl, Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało złożone w Sklepie.

    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych SKLEPU, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Rejestracja

    Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana do przeglądania jego treści ani do złożenia Zamówienia.
    Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Sklepu m.in. do ujawnienia cen właściwych dla danego klienta.
    W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia wniosek dostępny w ramach Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego wniosku musi ostatecznie potwierdzić wolę rejestracji.
    Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
    Użytkownik rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego Login oraz Hasło ustanawia sam.
    W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik ma prawo do ich zmiany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z nie poprawienia danych.
    Użytkownik aby stać się KUPUJĄCYM w SKLEPIE musi przejść poprawnie weryfikację adresu mail.

 


3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
    a. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
    b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia
    c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są przyjmowane, potwierdzane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00-12:00, jednakże zmówienia wzbudzające nasze wątpliwości, lub podejrzane nie będą realizowane przez SKLEP bez podania przyczyny.

    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

    W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

    Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części, oraz w przypadku błędu w cenie produktu,o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

    Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@go-west.ig.pl lub telefnicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

    SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
    
    SKLEP nie sprzedaje poprzez kurierów zewnętrznych produktów wymagających zwrotu starej części np. w przypadku części regenerowanych, jednakże bez problemu można takie części zkupić w sklepie stacjonarnym, poprzez nasz własny transport jeżeli takowy jest możliwy.

    SKLEP może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, lub może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SKLEPU

 

4. Ceny towarów
    
    Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

    Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

    Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówienia i będą różne w zależności od sposobu dostawy. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

5. Czas realizacji zamówienia

    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

    Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
    
    Czas przewidywanej wysyłki wydłuża się o dni wolne od pracy.  

    W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.6. Zamawianie Towaru

  Aby zamówić towar w naszym sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika, lub jeśli klient jest już w naszej bazie klientów powinien uzyskać od firmy GO-WEST login , oraz hasło co niestanowi żadnego problemu.

  Oprócz możliwości skorzystania z systemu, możecie Państwo składać zamówienia w tradycyjnej formie: na adres mailowy sklep@go-west.ig.pl , należy wpisać nazwę produktu, ilość, cenę oraz dane zamawiającego (imię nazwisko, adres, email oraz koniecznie telefon, w przypadku firm - pełną nazwę wraz z nr.NIP) oraz adres dostawy.

  Telefonicznie 32 750 5740 poniedziałek-piątek w godzinach 8-18 Sobota 8-13.

  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FHU GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub innych magazynów. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 
  W przypadku, niedostępności towaru, objętego zamówieniem, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, przypisanych do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

  Towar który jest w magazynie GO-WEST jest rezerwowany dla Zamawiającego w momencie wysłania zamówienia.

  Jeżeli towaru nie ma w magazynie GO-WEST a jest w magazynie oznaczonym kwadratem to jeśli Zamawiający wyśle zamówienie do godz. 18-stej to dany towar będzie w magazynie GO-WEST następnego dnia rano do godz. 10-tej, sytuacja taka ma zastosowanie jedynie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, lecz towar zamówiony w piątek będzie w sobotę do godz. 10-tej.
 
  Zamawiający ma również możliwość odbioru osobistego wysłanego zamówienia w siedzibie SKLEPU.
 
 
7. Wysyłka zlecenia następuje:

   Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
    w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
    w przypadku płatności kartą - po autoryzacji karty,
    w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w niektórych przypadkach, po otrzymaniu przez e-autoparts.pl potwierdzenia wykonania przelewu z banku Klienta,
    w przypdaku płatności elektronicznej - w momencie gotowości do odbioru płatności przez F.H.U. GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI w systemie płatności elektronicznych PayU (dawniej platnosci.pl),
    w przypadku płatności z odroczonym terminem - natychmiast po skompletowaniu zamówienia

 

8.Przepisy

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 
 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres FHU GO-WEST GRZEGORZ LUBECKI 43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. UZDROWISKOWA 4A

 Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres SKLEPU.
 Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość od Użytkownika.
 W przypadku zwrotu na kartę kredytową,lub przelewu należy pamiętać, że termin w którym środki znajdą się na koncie, zależy również od banku, dlatego proces uznania przelewu może zająć dodatkowe 2-10 dni.
 W przypadku zwrotu towaru Użytkownik otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty (za towar oraz koszty wysyłki jeśli takie były naliczone) chyba, że zwrot dotyczy tylko części zamówienia, a do pozostałych, niezwracanych towarów z tego zamówienia ma zastosowanie - zgodnie z regulaminem Sklepu - naliczenie kosztów wysyłki.


10. Reklamcje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
    W przypadku wad fabrycznych towaru, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem Sklepu.
    Ewentualne reklamacje rozpatrywane są przez podmiot, który dokonał sprzedaży.
    Wszelkie instalacje serwisowe wykonywane są przez Warsztaty zgodnie z wytycznymi producentów danych części.
    Naprawy serwisowe w ramach gwarancji i reklamacji wykonywane są przez Warsztat, który dokonał montażu.
    Zwrot lub wymianę towaru, można wykonać zgodnie z Ustawą, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może być używany oraz musi zostać odpowiednio zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć informację umożliwiającą Sklepowi identyfikację jej nadawcy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Istnieje także możliwość zamówienia kuriera na koszt Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Sklepu pod numerami: 801 980 980, 22 714 11 11.
    Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
    W przypadku uszkodzenia mechanicznego paczki w której dostarczony jest towar, Użytkownik winien wraz z kurierem spisać Protokół Szkody oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt Sklepowi. Jeśli uszkodzenie towaru pdczas transportu zostało wykryte po odbiorze przesyłi należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Sklepowi. W każdym przypadku po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy.
    Zwrot pieniędzy:

11. Ekologia

    Zakup akumulatora przez Użytkownika, zobowiązuje go do oddania starego, zużytego lub uszkodzonego akumulatora lub wniesienia opłaty ekologicznej w wysokości 30 PLN.
    Użytkownik może pozostawić zużyte akumulatory, baterie w siedzibie SKLEPU.
    

12.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu.
   Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
        uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
        niekompletności przesyłki,
        niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
   Organizator dołoży wszelkich starań aby przesyłka została dostarczona w ciągu 24h jeśli całość zmówienia jest w magazynie GO-WEST .W przypadku, gdyby opóźnienie nastąpiło z winy kuriera, przekażemy kontakt umożliwiający uzyskanie informacji o stanie wysyłki.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.